„Sodų sakmės“

„Sodų sakmės“ – tai Vilniaus etninės kultūros centro organizuojama paroda, reprezentuojanti vieną
gražiausių lietuvių tautodailės rūšių – šiaudinius sodus, kurie atspindi senąją mūsų pasaulėžiūrą bei
tradicijas. Parodoje eksponuojami sodai, kurių autoriai – rišėjai iš visos Lietuvos.