STASIO SKREBIO FOTOGRAFIJŲ PARODA „ŠVENTĖ ŠVENTĖJE“

Stasys Skrebys gimė 1953 m. Panevėžio rajone, Vaideginės kaime. 1976 m. baigė tuometinį Kūno kultūros institutą Kaune. Šiuo metu dirba pedagogu.
1996 – 1998 m. dirbo UAB „Ūkininko patarėjas“ Panevėžio zonos fotokorespondentu.
2000 m. išleista Kauno miesto moksleivių savo kūrybos eilėraščių apie jūros temomis knygelė „Vaikai apie jūrą“ iliustruota autoriaus nuotraukomis.
2000 m. Utenoje A. ir M. Miškinių centrinėje bibliotekoje buvo eksponuojama autoriaus paroda „Pirčių istorijos“ žurnalistės R. Stundienės novelių motyvais.
2001 m. išleista knygelė „Krinčinas“ su autoriaus darytomis nuotraukomis.
2001 m. Panevėžio apskrities turizmo informacijos centre buvo eksponuota paroda „Jūrų skautai Panevėžyje“. Tais pačiais metais išleistas „Via Baltica“ žemėlapis ir informacinis leidinys „Panevėžio apskritis kviečia“, iliustruotas Stasio Skrebio nuotraukomis.
2002 m. autoriaus iliustruotas iliustruotas leidinys „Panevėžio užmokyklinės veiklos centras“.
2005 m. išleista knygelė „Krinčino senųjų kapinių kryžiai“ su autoriaus nuotraukomis.
2006 m. Panevėžio viežbutyje „Pervaža“ vyko fotografijų parodos „Žiemos etiudai“ bei „Dviese“.
2007 m. E. ir L. Matuzevičių memorialiniame muziejuje vyko paroda „Krinčino verdenės aidai, veidai, vardai“.
2008 m. birželio mėn. 28 d. Krinčino Šv. Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje buvo eksponuojama fotografijų paroda „Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas“.
2017 m. Neringos gimnazijos bendruomenės salėje eksponuota paroda. Gauta padėka „Už turtingą, motyvuotą, nuostabią parodą. Už galimybę mokiniams pasigrožėti fotografijos menu“ direktorius S. Survila.
2018 m. Panevėžio rajono Ramygalos kultūros centro Padėkos vakaro nominacija „Metų fotografas“.
Šioje parodoje pristatomi įvairiose Panevėžio rajono šventėse užfiksuoti veidai. Stasys Skrebys pažįstamas daugeliui Panevėžio rajono ir miesto gyventojų. Su fotoaparatu jį galima išvysti beveik visuose didesniuose įvykiuose. Nors nevadina savęs fotomenininku, dar paauglystėje fotoaparatą paėmęs į rankas, taip jo ir nepaleido iki šiol.