Su šv. Velykomis visus visus!

Kupiškio etnografijos muziejus visus sveikina su atbundančiu pavasariu, su Prisikėlimo švente – Šv. Velykomis. Tegul jos atneša viltį, džiaugsmą, tikėjimą.
O kokios gi Velykos be margučių – gėrio ir gamtos atgimimo simbolio. Kviečiame visus ateiti prie muziejaus ir pasigrožėti spalvingu pavasarį pranašaujančiu margučių medžiu, atrasti savo numargintą ir muziejaus velykiniam medžiui padovanotą kiaušinį.
Tad su pavasariu, su Prisikėlimo švente!