Susitikimas su Lietuvių kalbos instituto Geolingvistikos centro vadove, humanitarinių mokslų daktare prof. Danguole Mikulėniene

Šių metų balandžio 21 d. Kupiškio etnografijos muziejus paminėjo Lietuvių kalbos dienas kartu su Lietuvių kalbos instituto Geolingvistikos centro vadove, humanitarinių mokslų daktare prof. Danguole Mikulėniene. Renginio svečiams ir dalyviams buvo pristatyta knyga „Lietuvių kalbos instituto istorija 1: Lietuvių kalbos ir kalbotyros institucionalizacija”. Knygos autorė šioje mokslo studijoje išsamiai išnagrinėjo1939–1940 m. Antano Smetonos lituanistikos instituto Lietuvių kalbos skyriaus veiklą bei aptarė ankstesnius kalbotyrinės veiklos Lietuvoje bruožus. Profesorė papasakojo ne tik apie Lietuvių kalbos instituto veiklos pradžią, bet ir apie jame dirbusius, tačiau šiandien gerokai primirštus žmones. Tarp jų minimas kupiškėnas kalbininkas, poliglotas, pedagogas Pranas Gerulis (1888–1972) dirbęs didžiojo Lietuvių kalbos žodyno redakcijoje. Leidinio autorė pasidžiaugė, kad viena vienintelė esanti P.Gerulio nuotrauka yra Kupiškio muziejaus fonduose ir ji panaudota mokslo studijoje.