Vytelių pynimo edukacija pagal projektą „Kompleksinių priemonių taikymas socialinę atskirtį patiriančių šeimų integravimui (-si) į bendruomeninį gyvenimą. Nr. 08.6.1 – ESFA – T – 927 – 01 – 0510”

Nuo 2021 m. liepos 5 d. Kupiškio etnografijos muziejus pradėjo vykdyti projektą „Kompleksinių priemonių taikymas socialinę atskirtį patiriančių šeimų integravimui (-si) į bendruomeninį gyvenimą” Nr. 08.06.1. – ESFA -T – 927 – 01 – 0510. Projekto tikslas – didinti Kupiškio miesto socialinę atskirtį patiriančių šeimų ir vaikų mokymo (-si), įsidarbinimo galimybes, pasitelkiant kompleksines priemones, suteikiant naujų profesinių įgūdžių įvairių amatų srityse, taikant įvairias edukacijas. Visą liepos mėnesį vyko vytelių pynimo edukacijos, kurias vedė tautodailininkė Irena Vapšienė. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo ir Kupiškio r. savivaldybės lėšomis.