Tikra meilė prasideda tada, kai nieko nesitikima už ją gauti

Neformalaus vaikų ugdymo etnokultūrinė programa „Amatai ir užsiėmimai -1“ skirta 7-11 amžiaus vaikams. Jos esmė – gilinti žinias apie senuosius tradicinius amatus ir užsiėmimus, mokytis juos įgyvendinti ir pritaikyti šiandieniniame gyvenime, suprasti, kokioms kalendorinėms šventėms būdingi atitinkami darbai ir užsiėmimai, žinoti siejamų švenčių pagrindinius papročius ir tradicijas. Programa siekia, kad mokiniai puoselėtų ir propaguotų Lietuvių etninės kultūros pažinimą, tautinio tapatumo bei savimonės ugdymą.

 

Programos turinį sudaro pažintis su senaisiais amatais ir užsiėmimais bei praktinės veiklos ( kiaušinių marginimas ir „kiaušinyko“ gamyba, Užgavėnių kaukių gamyba, vėlimo darbai, karpymas iš popieriaus, lipdymas ir kt.). Laisvu popamokinės veiklos metu vaikai turi galimybę užsiimti turininga veikla ne tik teoriškai, bet ir praktiškai prisiliesti prie tradicinių amatų, kurių mokymasis lavina meninius ir kūrybinius gebėjimus.

 

Kupiškio etnografijos muziejaus muziejininkė Kristina Jokimienė rengia programas nuo 2016 m. Pirmaisiais metais dirbta Kupiškio Kupos pagrindinės mokyklos patalpose su šios mokyklos ugdytiniais, po metų finansuota programa buvo vykdoma P. Matulionio progimnazijoje su 2-3 klasės mokiniais. Užsimezgusi draugystė su mokiniais tęsiasi iki šiol. Vaikai mielai renkasi į užsiėmimus, atsiveda sesutes ar drauges.

 

Programos vadovė Kristina Jokimienė.