Laukminiškių kaimo muziejus

Kupiškio marių pašonėje, Laukminiškių kaime, rašytojo Petro Babicko ir aktorės Unės Babickaitės tėvonijoje įkurtas Laukminiškių kaimo muziejus, kuris lankytojams  duris atvėrė 2002 metais gruodžio 24 dieną. Muziejaus iniciatorės ir įkūrėjos buvo Kupiškio r.
Virbališkių pagrindinės mokyklos mokytojos Janina Puronienė ir  Kristina (Aleksandravičienė) Šinkūnienė, o joms talkino  pradinių klasių mokiniai. Muziejus įsikūręs dviejų galų troboje. Viena pastato pusė  skirta brolio ir sesers, P. Babicko ir U. Babickaitės, gyvenimui bei kūrybai atminti. Kitoje pastato dalyje galima pamatyti  eksponatus, atspindinčius XIX a. pabaigos ir XX a. pradžios aplinkinių kaimų gyventojų buitį, papročius, tradicijas.  Čia saugoma virš tūkstančio eksponatų, sukaupta daug kraštotyrinės medžiagos apie šio krašto įžymius žmones (knygnešį Kazį Gabriūną, aktorę Unę Babickaitę-Graičiūnienę, rašytoją Petrą Babicką, kariškius Kazį ir Vytautą Babickus,
žurnalistą Algimantą Zolubą, poetę Jadvygą Gabriūnaitę,  architektą Vytautą  Gabriūną). Muziejuje rengiamos parodos, įvairūs projektai, plenerai,  vykdomi edukaciniai užsiėmimai vaikams ir suaugusiems, organizuojami bendruomenės narių susibūrimai, vedamos ekskursijos.

 

Adresas: Unės Babickaitės g. 15, Laukminiškių k., Kupiškio r.

 

Muziejaus lankymas iš anksto užsiregistravus tel. +370 682 34232.