Laukminiškių kaimo muziejus

Muziejuje nemokamai  ekskursijos vedamos ikimokyklinio amžiaus vaikams, vaikų globos įstaigų auklėtiniams, socialiai remtiniems vaikams, neįgaliesiems ir juos lydintiems asmenims, Lietuvos muziejininkams.

 

Lietuvos muziejininkai, Kupiškio r. ugdymo ir kultūros įstaigų darbuotojai ir  aukštųjų mokyklų studentai eksponatus, esančius muziejaus saugyklose, moksliniais pažintiniais tikslais nemokamai gali fotografuoti, skenuoti ar  filmuoti.

 

Darbo laikas:

Muziejus dirba tik šiltuoju metų sezonu nuo gegužės 1 d. iki spalio 1 d.

IV-V: 8-17.00 val.

Pietūs: 12.00-12.45 val.

 

 

Mūsų kontaktai:

Laukminiškių k., LT-40100, Kupiškio r.

Tel.: 8 616 30056 arba 8 (459) 35439

El. p. jolanta.knizikeviciene@gmail.com

 

Kupiškio marių pašonėje, Laukminiškių kaime, Jūs atrasite rašytojo Petro Babicko ir aktorės Unės Babickaitės tėvonijoje įkurtą muziejų, kuris lankytojams  duris atvėrė 2002 metais gruodžio 24 dieną. Muziejaus iniciatorės ir įkūrėjos buvo Kupiškio r. Virbališkių pagrindinės mokyklos mokytojos Janina Puronienė ir  Kristina (Aleksandravičienė) Šinkūnienė, o joms talkino  pradinių klasių mokiniai.

 

Muziejus įsikūręs dviejų galų troboje. Viena pastato pusė  skirta brolio ir sesers, P. Babicko ir U. Babickaitės, gyvenimui, kūrybai atminti. Kitoje muziejaus pastato dalyje galima pamatyti  eksponatus, atspindinčius XIX a. pabaigos ir XX a. pradžios aplinkinių kaimų gyventojų buitį, papročius, tradicijas.  Čia saugoma virš tūkstančio eksponatų, sukaupta daug  kraštotyrinės medžiagos apie šio krašto įžymius žmones (knygnešį Kazį Gabriūną, aktorę Unę Babickaitę-Graičiūnienę, rašytoją Petrą Babicką, kariškius Kazį ir Vytautą Babickus,  žurnalistą Algimantą Zolubą, poetę Jadvygą Gabriūnaitę,  architektą Vytautą  Gabriūną).

 

Muziejuje rengiamos parodos, įvairūs projektai, plenerai,  vykdomi edukaciniai užsiėmimai vaikams ir suaugusiems, organizuojami bendruomenės narių susibūrimai, vedamos ekskursijos.

 

„Grožis tebūva mūsų gyvenimo alfa ir omega, tebūva mūsų religija. Tikrasis grožis nieko neigiamo neprileis prie mūsų. Tik kilnios sielos patraukia ir sužavi”, – šie Unės pasakyti žodžiai  patvirtina, kad  menas, grožio siekimas gali gydyti ir tobulinti pasaulį.