Regioninė „Aukso vainiko“ paroda Ukmergėje

2023 metų „Aukso vainiko“ parodoje Ukmergėje dalyvavo Genia Vaičikauskienė (lino

raižiniai), Danutė Palaimienė (šiaudiniai sodai), Rasa Krikščiūnienė (vytinės juostos) ir Virginija
Jurevičienė (skutinėti margučiai).
Sveikiname Genią Vaičikauskienę laimėjus III vietą vaizduojamosios dailės srityje.