Adomynės ir jos dvaro istorija

Centrinis Adomynės dvaro pastatas. Jame buvo medicinos punktas, kolūkio kontora, biblioteka ir 3 gyvenamieji butai. XX a. 5 – 7 deš.
Centrinė Adomynės gatvė. XX a. 5 – 7 deš.
Vaizdas prie Adomynės dvaro esančio prūdo. Vilėniškių, buvusiųjų dvaro šeimininkų, gyvenamasis namas. Vėliau buvo mokyklos bendrabutis. XX a. 5 – 7 deš.
Buvusi bažnyčios salė, vėliau aštuonmetė mokykla. XX a. 5 – 7 deš.
Adomynės dvaras iš kiemo pusės. XX a. 5 – 7 deš.
Paminklas šv. Jonui, statytas 1855 m. ant Adomynės dvaro prūdo kranto. Jį statė „Blaivybės draugija“. XX a. 5 – 7 deš.
Adomynės dvaras nuo parko. Fotografija Aušros Jonušytės. 2014 m.
Adomynės dvaras nuo pagrindinio kelio. Fotografija Aušros Jonušytės. 2014 m.
Anotacija
Anotacija II dalis
Juozapas (Juozas) Vilėniškis (Adomo Vilėniškio brolio Gasparo sūnus), kunigavimo 50-metis. 1951 m. rugsėjo 22 d.