AUKŠTAITIJOS TAUTODAILININKŲ TAPYTOJŲ PLENERO „GYVENIMO GĖLĖTOS GODOS“ DARBŲ PARODA

Kupiškio etnografijos muziejus liepos 20-25 d. organizavo Aukštaitijos tautodailininkų tapytojų plenerą „Gyvenimo gėlėtos godos“, skirtą Tautodailės metams paminėti ir pažymėti dailininkės Veronikos Šleivytės (1906 – 1998) atminimą. Projektą finansavo Lietuvos kultūros taryba ir Kupiškio rajono savivaldybė. Projekto vadovė ir iniciatorė Kupiškio etnografijos muziejaus muziejininkė Jolanta Knizikevičienė.

Didelis būrys tapytojų susirinko Veronikos Šleivytės paveikslų galerijoje Viktariškių kaime, Kupiškio rajone. Dalyvavo ne tik mūsų krašto kūrėjai, bet ir  menininkai  iš Biržų, Panevėžio, Rokiškio, Utenos rajonų. Plenero programa padėjo kūrėjams susipažinti su dailininkės  Veronikos Šleivytės asmenybe ir kūryba. Šešios pažintinės ir kūrybinės veiklos dienos vainikuotos tautodailininkų tapybos darbų paroda. Kūrybiniai darbai labai įvairūs tapybos stilistika, atlikimo technika, kompozicija, koloritu.

Nutapyti paveikslai susiję su dailininkės Veronikos gyvenimo akimirkomis, aplinka, o  portretuose subtiliai atsiskleidė menininkės asmenybė ar dvasinė būsena. Portretus nutapė keturi tautodailininkai: Genė Sutkuvienė „Prisiminimas“, Alfonsas Blažys „Dviese rugiuose“, Irena Vapšienė „Veronikos Šleivytės portretas“ ir Lialachan Jegorova „Vera su lelijomis“. Dailininkės tėviškės vaizdai užfiksuoti Genovaitės Adiklienės „Veronikos Šleivytės vaikystės kiemas“, Ritos Bukienės „Vaikystės gėlynas“, Lidijos Dailidėnienės „V. Šleivytės gimtinė“, Reginos Eidžiulienės „Atmintis gyva“, Kęstučio Preidžiaus „Tėviškės langas“ darbuose. Egzistenciniai, jausminiai motyvai perteikti Jono Dailidėno darbuose „Meilė“,  „…Žinojau, kad gyvenau. Ar ne?“, Irenos Stasikėlienės „Susimąsčiusi…“ paveiksluose. Įvairiaspalviais žiedais pražydo Genios Vaičikauskienės „Viktariškių žolynai“, Alės Bučienės „Gėlės Veronikai“, Vidos Kaulakienės „Seklyčia Viktariškiuose“ drobės.  Visi darbai žavūs, prasmingi ir įdomūs dar labiau praturtino mūsų menininkės paveikslų galeriją. Plenero metu sukurta paveikslų kolekcija įprasmino dailininkės Veronikos Šleivytės atminimą ir be jokios abejonės turi  išliekamąją vertę.

 

 

Alė Bučienė. Gėlės Veronikai. Akrilas, drobė.
Alfonsas Blažys. Dviese rugiuose. Aliejus, drobė.
Genė Sutkuvienė. Prisiminimas. Drobė, aliejus.
Genia Vaičikauskienė. Viktariškių žolynai. Akrilas, drobė.
Genovaitė Adiklienė. V. Šleivytės vaikystės kiemas. Drobė, aliejus.
Jonas Dailidėnas. Meilė. Trejybė. Aliejus, drobė.
Jonas Dailidėnas. Žinojau, kad gyvenu... Ar ne? Aliejus, drobė.
Kęstutis Preidžius. Tėviškės langas.
Lialachan Jegorova. Vera su lelijomis. Aliejus, drobė.
Lidija Dailidėnienė. V. Šleivytės gimtinė. Akrilas, drobė.
Regina Eidžiulienė. Atmintis gyva. Akrilas, drobė - kopija.
Rita Bukienė. Vaikystės gėlynas. Akrilas, drobė.
Vida Kaulakienė. Seklyčia Viktariškiuose. Drobė, aliejus.