Aukštaitiškų juostų paroda

2023-ieji Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu, paskelbti Aukštaitijos ir Žirgo metais. Šiemet sukanka 700 metų nuo Aukštaitijos žemės vardo pagarsinimo Lietuvos valdovo Gedimino ir Didžiojo kunigaikščio tarybos su Livonijos ordinu sudarytoje taikos ir prekybos sutartyje. Pirmasis Aukštaitijos paminėjimas istoriniuose šaltiniuose siejamas su Petro Dusburgiečio Prūsijos žemės kronikoje aprašytomis lietuvių ir Ragainės komtūro Liudviko kovomis, vykusiomis apie 1294 m. Tačiau Dusburgiečio kronika buvo užbaigta tik 1326 m., o
išleista tik 1679 m. Pirmuoju reikšmingu Aukštaitijos vardo pagarsinimu tarptautinėje erdvėje reikėtų laikyti 1323-uosius metus. 1323 metais Lietuvos valdovas Gediminas ir Didžiojo kunigaikščio taryba spalio 3 d. sudarytoje taikos ir prekybos sutartyje su Livonijos ordinu (Livonijos vyskupais, Rygos miestu, Danijos karaliaus vietininku Šiaurės Estijoje bei jo vasalų pasiuntiniais) užrašė: „Štai tos žemės, kuriose mes nustatėme taiką: iš mūsų pusės – Aukštaičių ir Žemaičių žemė (lant to Eusteythen unde Sameyten), Pskovas ir visi Rusinai, kurie yra mūsų valdžioje…“. Šią sutartį patvirtino popiežius, prisakydama visiems jos laikytis. Taigi, būtent 1323-aisiais Aukštaičių žemės vardas plačiai nuskambėjo Europoje. Šiam minėjimui Aukštaitijos regioninės etninės kultūros globos tarybos iniciatyva sukurtas Aukštaitijos metų ženklas, kurio autorė – grafikos dizainerė ir iliustruotoja Laimutė Varkalaitė. Ženkle naudojami du svarbūs Aukštaitijos simboliai – žirgo ir pintinės juostos – siluetai. Jie persipina į neišardomą visumą, sujungdami laisvės, veržlumo (tai įkūnija žirgas) ir šeimos bei namų jaukumo (tai simbolizuoja juosta) idėjas. Ženkle panaudotos spalvos taip pat turi prasmę: raudona – gyvenimas, šviesa, energija; tamsesnio tono raudona – gyvybė, branda, vaisiai; žalia – visa, kas užgimsta, auga, stiebiasi; rusva – žemė maitintoja; pilkai rusva – akmuo, nuo kurio atsispyrus viskas prasideda.

Atsižvelgdami į LR Seimo paskelbtus metus ir muziejuje saugomą vertingą rinkinį, parengėme virtualią pintinių, rinktinių ir vytinių juostų parodą, kuri papasakos apie vieną seniausių lietuvių liaudies audinių rūšių ir akcentuos Aukštaitijos metų simboliką. Pristatant juostas svarbu paminėti tai, kad Kupiškio etnografijos muziejaus istorija ir dalis sukauptų eksponatų yra neatsiejami nuo seserų Stefanijos, Mikalinos ir Elvyros Glemžaičių. Muziejui šios kupiškėnės padovanojo (perdavė) gausią tekstilės kolekciją tarp kurios rasime ir įvairiausių
juostų. Reikia išskirti ir tai, kad muziejuje seserų Glemžaičių dėka yra sukauptas vertingas XIX a. – XX a. I pusės tradicinių lietuviškų drabužių ir jų priedų rinkinys, daugiausia atspindintis Kupiškio krašto etnografijos paveldą.

Na o kalbant apie tradicines juostas svarbu pažymėti tai, kad Lietuvoje jos nuo seno yra įvairiaspalvės, audžiamos panaudojant skirtingas technikas. Juostos glaudžiai susijusios ne tik su apranga, bet ir su papročiais. Aukštaitijoje XIX a. jos buvo neatskiriama moteriškų ir vyriškų
marškinių bei viršutinės aprangos dalis, spalvinga detalė, naudota susijuosti. Aukštaičių moterys ryšėjo pintines ir austines rinktines juostas, o vyrai – daugiausia vytines ir pintines. Ypač vertingos senosios pintinės – labiausiai būdingos Aukštaitijai, pintos iš naminių vilnonių siūlų ar pirktinių skaistgijų miliniu kryžiniu bei egliniu raštu. Juostų audimo tradicija gyvybinga ir šiandien. Jas dar audžia tautodailininkai. Puošnios juostos, kaip suvenyrai, įteikiamos garbingiems svečiams, jubiliatams.

Parengta pagal LR Seimo rezoliuciją ir Etninės kultūros globos tarybos informaciją.

GEK 236. Rinktinė, dvipusė. Apie 1860 m., 150 x 5,5 cm
GEK 237. Rinktinė. Apie 1860 m., 212 x 6,5 cm
GEK 238. Rinktinė. Apie 1830 m., 310 x 3 cm
GEK 239. Vytinė, kanapėta. Apie 1870 m., 150 x 2 cm
GEK 240. Rinktinė, dvipusė. Apie 1896 m., 260 x 6 cm
GEK 241.Rinktinė, dvipusė. Apie 1880 m., 198 x 2,5 cm
GEK 243. Vytinė, siaura. Apie 1865 m., 167 x 0,5 cm
GEK 244. Rinktinė. XIX a., 215 x 1,7 cm
GEK 247. Rinktinė. XIX a., 103 x 1 cm
GEK 248. Pinta rombų raštu, milinė kryžinė. Apie 1845–1860 m.
GEK 250. Pinta dvinytai eglutės raštu. Apie 1855 m., 120 x 2 cm.
GEK 255. Pinta dvinytai rombų raštu. Apie 1875 m., 83 x 2,5 cm
GEK 256. Pinta rombų raštu, milinė kryžinė. Apie 1875 m., 185 x 6 cm
GEK 258. Pinta rombų raštu, milinė kryžinė, XIX a. pab., 120 x 7 cm
GEK 259. Pinta rombų raštu, milinė kryžinė. XX a. I p., 237 x 5,5 cm
GEK 263. Pinta dvinytai eglutės raštu. 1936 m., 103 x 1,2 cm
GEK 264. Pinta rombų raštu, milinė kryžinė. Apie 1880 m., 150 x 9 cm
GEK 265. Pinta rombų raštu, milinė kryžinė. Apie 1885 m., 250 x 8,5 cm
GEK 2152. Pinta dvinytai eglutės raštu. Apie 1910 m., 240 x 6 cm
GEK 6395. Pinta dvinytai eglutės raštu. Apie 1910 m., 116 x 5 cm
GEK 6396. Pinta rombų raštu, milinė kryžinė. Apie 1910 m., 212 x 7 cm
GEK 7337. Pinta rombų raštu, milinė kryžinė. XX a. I p., 160 x 10 cm
GEK 12791. Pinta rombų raštu, milinė kryžinė. XIX a. II p.–XX a. pr., 254 x 13 cm
GEK 15657. Pinta eglutės raštu, milinė. Apie 1900 m., 298 x 5 cm
GEK 16327. Rinktinė, dvipusė. Rombų, roželių raštas. XX a. I p., 242 x 5,5 cm
GEK 16328. Pinta rombų raštu, milinė kryžinė. XX a. I p., 224 x 5 cm