Dailininkės Veronikos Šleivytės kūrybinis palikimas

Veronika Šleivytė. Ados vėdrynai
Veronika Šleivytė. Mano tėvų bakužė
Veronika Šleivytė. Natiurmortas
Veronika Šleivytė. Romantiškas tiltelis