Fotografijų paroda – KUPIŠKIO KRAŠTO PILIAKALNIAI

Piliakalniai – nuo seno stūgsančios kalvos, bylojančios apie mūsų praeitį ir pagoniškosios Baltų kultūros palikimą. Piliakalniai atsirado beveik tūkstantis metų prieš mūsų erą, jų Lietuvoje šiuo metu suskaičiuojama apie tūkstantį ir nuolat atrandama naujų. Iš piliakalniuose vykdomų archeologinių tyrinėjimų ir tyrimuose randamų artefaktų, galime spręsti apie protėvių gyvenimo ypatumus, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės priešistorę. Daug piliakalnių šiuo metu jau yra išnykę, todėl svarbu susipažinti ir atsakingai saugoti esamus Kultūros paveldo objektus.

Kupiškio rajone šiuo metu Kultūros paveldo departamentas saugo vienuolika piliakalnių. Fotografijų parodoje eksponuojama Bakšėnų, Stirniškių, Kupiškio – Aukštupėnų, Papilių, Gaigalių, Bugailiškių, Aluotų, Vaduvų piliakalniai. Fotografijų autoriai – muziejaus lankytojai Ernesta Masiulionytė, Zita Masiulionienė, Marius Nareckas ir Mindaugas Petronis, dalyvavę 2022 m. paskelbtame konkurse „Surask Kupiškio rajone pasislėpusius piliakalnius“. Tarp konkurso dalyvių fotografijų, galite pamatyti ir fotografės Emilijos Stankevičienės darbus.

Minėdami Europos archeologijos dienas, kviečiame ir skatiname prisiminti bei aplankyti gražiausius gamtos paminklus.

Kupiškio etnografijos muziejus

Papilių piliakalnis. Aero fotografija. Fotografijos autorius Marius Nareckas. 2022 m.
Gaigalių piliakalnis. Aero fotografija. Fotografijos autorius Marius Nareckas. 2022 m.
Prie Vaduvų piliakalnio. Iš kairės Marius Nareckas ir Mindaugas Petronis. 2022 m.
Prie Stirniškių piliakalnio Marius Nareckas. 2022 m.
Prie Papilių piliakalnio. Iš kairės Marius Nareckas ir Mindaugas Petronis. 2022 m.
Vaduvų piliakalnis. Aero fotografija. Fotografijos autorius Marius Nareckas. 2022 m.
Prie Aluotų piliakalnio. Iš kairės Mindaugas Petronis ir Marius Nareckas. 2022 m.
Bugailiškių piliakalnis. Aero fotografija. Fotografijos autorius Marius Nareckas. 2022 m.
Prie Bugailiškių piliakalnio. Iš kairės Mindaugas Petronis ir Marius Nareckas. 2022 m.
Prie Stirniškių piliakalnio. Iš kairės Zita Masiulionienė ir Ernesta Masiulionytė. 2022 m.
Prie Papilių piliakalnio. Iš kairės Zita Masiulionienė ir Ernesta Masiulionytė. 2022 m.
Prie Kupiškio – Aukštupėnų piliakalnio. Iš kairės Ernesta Masiulionytė ir Zita Masiulionienė 2022 m.
Atp1 – Kupiškio – Aukštupėnų piliakalnis. Fotografijos autorė Emilija Stankevičienė. 2022 m
Kupiškio – Aukštupėnų piliakalnis rūke. Fotografijos autorė Emilija Stankevičienė. 2022 m.
Kupiškio – Aukštupėnų piliakalnis rūke. Fotografijos autorė Emilija Stankevičienė. 2022 m.
– Kupiškio – Aukštupėnų piliakalnis. Fotografijos autorė Emilija Stankevičienė. 2022 m.
Bakšėnų piliakalnis. Fotografijos autorė Emilija Stankevičienė. 2022 m.
Bakšėnų piliakalnis. Fotografijos autorė Emilija Stankevičienė. 2022 m.
Bakšėnų piliakalnis. Fotografijos autorė Emilija Stankevičienė. 2022 m.
Gaigalių piliakalnis. Fotografijos autorė Emilija Stankevičienė. 2022 m.
Gaigalių piliakalnis. Fotografijos autorė Emilija Stankevičienė. 2022 m.
Gaigalių piliakalnis. Fotografijos autorė Emilija Stankevičienė. 2022 m.
Stirniškių piliakalnis. Nuotraukos autorė Neringa Kriaučionytė-Vaitiekaitienė. 2022 m.
Kupiškio – Aukštupėnų piliakalnis. Nuotraukos autorė Neringa Kriaučionytė-Vaitiekaitienė. 2022 m.
Prie Gaigalių piliakalnio. Iš kairės Mindaugas Petronis ir Marius Nareckas. 2022 m.