Fotografijų paroda „Garsiosios Mažylių giminės kartos“

Aldona Stulginskaitė-Juozevičienė (g. 1921 m.), vienturtė Aleksandro ir Onos Stulginskių duktė. 1944 m., Kaune įgijusi medicinos studijų baigimo dplomą, pasitraukė į Vakarus. Iš pradžių pateko į Augsburgo DP stovyklą. Dabar gyvena Čikagoje. Ten 2018
Dviračio taisymo procedūra Šileikiškyje. Stovi palinkęs prie dviračio Jonas Mažylis (Prano Mažylio sūnus, tuo metu gimnazistas, vėliau baigęs Kauno medicinos institutą ir jame dirbęs dėstytoju, Liudo Mažylio būsimas tėvas), šalia jo dešinėje - pusbro
Liudas Mažylis Kauno miesto savivaldybės atstovas spaudai. 1996 m.
Antroje eilėje Liudas Mažylis su šeima Sorento mieste, Italijoje. 1999 m.
Mažylių sodyba Šileikiškių kaime.
Pievoje (Šileikiškis, tas pats laikotarpis) - dvi būsimos profesorės. Dešinėje Prano Mažylio dukra (būsimoji Rasteikienė, chemikė, instituto direktorė), kairėje jos pusseserė, Prano Mažylio dukterėčia Jūratė Jankevičiūtė (būsimoji anatomė).
Iš kairės profesorius Pranas Mažylis ir jo giminaičiai, Šileikiškių kaime.
Iš kairės Prano Mažylio sūnėnas Jurgis Jankevičius ir Jonas Mažylis (Liudo tėvas)
Mažylių namas Šileikiškių kaime.
Iš kairės Prano Mažylio sūnėnas Jurgis Jankevičius ir Jonas Mažylis (Liudo tėvas), Šileikiškių kaime.
Vežimaityje. Iš kairės sėdi Jonas Mažylis, Jurgis Jankevičius, už jų - Jūratė Jankevičiūtė.
Iš dešinės Jūratė Jankevičiūtė, Prano dukterėčia, vėliau anatomijos profesorė. Nusisukusi Prano duktė Liūda Mažylytė, būsimoji Rasteikienė, chemijos profesorė. Priekyje Reda Jankevičiūtė, su kepure Jonas Mažylis, dešinėje Jurgis Jankevičius, prie Ska
Iš kairės sėdi Antanina Mažylytė-Bliudžiuvienė, Prano Mažylio sesuo, toliau Jonas Mažylis, Jurgis Jankevičius ir Reda Jankevičiūtė, Jurgio ir Jūratės sesuo, būsimoji inžinierė.
Liudas Mažylis, Vokietija, 2017 m.
Reda Jankevičiūtė, Šileikiškių kaimas.
Šileikiškių kaimo sodybos pastatas.
Šileikiškių kaimo sodybos kiemas.
Liudas Mažylis, Vokietija, 2017 m.
Pranas, Jonas ir Liudas - trijų kartų Mažyliai - Šileikiškio ąžuolo drevėje, 1957 m. rugpjūtis.
Pranas Mažylis, Jūratė Jankevičiūtė, Julija Mažylienė, Liudas Mažylis, Jonas Mažylis prie Puntuko. 1957 m.
Liudas Mažylis
Jonas Mažylis (Prano sūnus, Liudo tėvas) ir Prano sūnėnas Jurgis Jankevičius, Šileikiškių kaimas
Liudas Mažylis mokosi groti pianinu.
Kairėje Antanina Mažylytė - Bliudžiuvienė (Prano sesuo). Šileikiškių kaime.
Iš dešinės pirmas Liudas Mažylis, dalyvauja kaip choristas Tartu, Pabaltijo studentų dainų šventėje 1974 m.
Anotacija II dalis
Anotacija III dalis
Anotacija I dalis