Fotografijų paroda „Kupiškio krašto partizanai“

Algimanto apygardos Vytenio būrio partizanai (iš S. Bagdonavičiaus albumo).
Algimanto apygardos partizanai ir ryšininkės Žaliojoje girioje. 1947 m.
Algimanto apygardos Šarūno rinktinės Lengvenio būrio partizanai apie 1950 m. GAM
Algimanto apygardos Kunigaikščio Margio rinktinės Juozo Tumo-Vaižganto vadas Juozas Kemeklis-Rokas (dešinėje).GAM
Vytenio būrys (Herderio instituto archyvas).
Algimanto apygardos Kunigaikščio Margio rinktinės partizanai su vadu Juozu Kemekliu-Roku (pirmas iš kairės). GAM
Algimanto apygardos vadovybė.GAM
Grupė Algimanto apygardos partizanų su ryšininkėmis. GAM
Algimanto apygardos štabo viršininkas Albinas Pajarskas-Bebas (dešinėje). GAM
Algimanto apygardos Vytenio būrio partizanai. (Iš S. Bagdonavičiaus albumo).
LLKS tarybos prezidiumo narys, Rytų Lietuvos (Kalnų) srities vadas Jonas Kimštas-Žalgiris (dešinėje). GAM
Anotacija II dalis
Anotacija I dalis