Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Akto Dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo signataras Leonas Apšega

Leonas Apšega gimė 1940 metų gruodžio 10 dieną Kupiškio rajone, Šimonių parapijoje, Kinderių kaime, valstiečių šeimoje. Tėvas Kazimieras Apšega ir motina Ona Žiūkaitė-Apšegienė turėjo gerą ūkį, išaugino ir išleido į gyvenimą penkis vaikus.

Leonas Apšega 1947 metais pradėjo lankyti Gaigalių pradinę mokyklą. Vidurinį išsilavinimą įgijo Šimonių mokykloje, kurią baigė 1959 metais.

Toliau mokėsi Panevėžio hidromelioracijos technikume, kurį baigė  1962 metais. Mokslus tęsė  Lietuvos žemės ūkio akademijoje, studijas baigė 1987 metais  ir  įgijo  inžinieriaus hidrotechniko specialybę.

1962–1963 metais dirbo Vievio rajono melioracijos montavimo valdyboje meistru. Jam vadovaujant sutvarkyti tuometinio kelio (dabar autostrada Vilnius-Kaunas) pakelės laukai nuo Vievio iki Elektrėnų. 1963–1966 metais tarnavo tarybinėje armijoje. 1966–1968 metais dirbo Kupiškio rajono Skodinio tarybiniame ūkyje inžinieriumi, 1968–1987 m. šio rajono „Tiesos“ ir Žaidelių kolūkių valdybos pirmininku. 1987–1990 m. – Kupiškio rajono tarybos Vykdomojo komiteto pirmininko pirmuoju pavaduotoju, Žemės ūkio valdybos viršininku, 1990–1995 m. – rajono valdytojo pirmuoju pavaduotoju – Žemės ūkio valdybos viršininku.

1990 metais išrinktas Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo nariu.

1995–1997 metais dirbo Akcinio inovacinio banko Kupiškio skyriaus direktoriumi.

1997–2007 metais Kupiškio rajono meras.

Ilgametis Kupiškio rajono savivaldybės tarybos narys.

Nuo 1994 metų Lietuvos valstiečių partijos narys, nuo 2001 metų Valstiečių ir Naujosios demokratijos partijų sąjungos narys, nuo 2008 metų Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjungos narys, nuo 2008 metų Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos narys.

Apdovanotas Lietuvos Nepriklausomybės medaliu (2000) ir Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordino Karininko kryžiumi (2004).

Yra paskelbęs straipsnių žemės ūkio klausimais.

Vedęs, turi žmoną Palmirą Balaišytę-Apšegienę ir du sūnus – Virginijų ir Audrių.

Hobis: medžioklė, politika, kelionės.

 

Anykščių rajono Sedeikių kaime. Pirmoje eilėje sėdi iš kairės Domicėlė Žiūkienė su anūku Leonu Apšega ir senelis Jurgis Žiūkas. Antroj eilėje iš kairės krikšto tėvas dėdė Petras Žiūkas, teta Damutė ir dėdė Jonas. 1944 m.
Pirmosios Komunijos šventėje prie Kupiškio rajono Šimonių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios. 1948 m. Trečioje eilėje trečias iš kairės Leonas Apšega.
Kupiškio r. Šimonių visurinės mokyklos mokiniai vaidintojai. Iš kairės: mokytoja, Leonas Apšega (apskritime apačioje), Bronius Breskus (apskritime viršuje), nežinomas, Kostė Žalkauskaitė (apskritime dešinėje) ir Vilius Matulionis (stovi)
Kupiškio r. Šimonių vidurinės mokyklos mokiniai. Pirmoje eilėje iš kairės: Bronius Černius, nežinoma, klasės auklėtoja, Stefa Burkaukaitė, Stasė Tunkevičiūtė (dešinėje). Antroje eilėje iš kairės Leonas Apšega. Trečioje eilėje iš kairės: Donatas Ribokas, Laimis Arūna, Regina Šilinytė, Vilius Matulionis (centre). 1959 m.
Kupiškio r. Kinderių kaime. Pirmoje eilėje Ona ir Kazimieras Apšegos su būriu anūkų. Antroje eilėje pirmas iš kairės Leonas Apšega
Kupiškio r. Kinderių kaime. Ona ir Kazimieras Apšegos pasveikinti vaikų su šeimomis. Antroje eilėje iš kairės: Petras, Audronė, Palmira ir Leonas Apšegos
Kupiškio r. Kunderių kaime. Iš kairės Leonas Apšega, sesuo Stasė, mama Ona, sesuo Danutė ir brolis Vladas
Kupiškio r. Žaidelių kolūkio pirmininkas Leonas Apšega. 1986 m.
Dailininkė Veronika Šleivytė perduoda savo kūrinius Kupiškio r. savivaldybei. Meras Leonas Apšega ir dailininkė Veronika Šleivytė
Kupiškyje minint draugijos Lietuvai pagražinti 80-metį. Iš kairės: Kupiškio r. mero pavaduotojas Antanas Odinas, Kupiškio Kristaus Žengimo į dangų bažnyčios kunigas kanauninkas Vladas Rabašauskas, monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas, meras Leonas Apšega ir poetas Justinas Marcinkevičius. 2001 m.
Kupiškio r. meras Leonas Apšega (dešinėje) su savivaldybės skyriaus vedėjais. Iš kairės: Birutė Kopūstienė, Nijolė Janavičienė, vicemeras Audronijus Zulonas, kontrolierė Vilma Mažeikienė, Vidas Vilimas, Marytė Pečkuvienė, administratorius Žilvinas Aukštikalnis, Snieguolė Buzienė, Vidas Buzas. 2000 m..
Kupiškio r. meras Leonas Apšega (kairėje) ir Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos vyriausybės generalinis direktorius Rimas Kurtinaitis, atidarydami Juodpėnų sporto salę po remonto.
Kupiškio r. mero Leono Apšegos namus šventina Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas. Iš kairės: Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas, meras Leonas Apšega, žmona Palmira Apšegienė ir Kupiškio Kristaus Žengimo į dangų bažnyčios vikaras Gediminas Jankūnas
Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo signataras Leonas Apšega Briuselyje
Pirmasis iš kairės Leonas Apšega. 2012 m. gegužės 24 d.
Su medžioklės draugais Biržų girioje. Priekyje Albinas Vaižmužis. Iš kairės: Algis Audickas (trečias), Algis Jovaiša, Leonas Apšega ir Bronislovas Domža. Apie 2010 m.