Paroda „Senoji mokykla“

Kupiškio etnografijos muziejus įsikūręs klasicizmo stiliaus akmens mūro pastate, statytame 1823 m. 2023-ieji metai ypatingi, nes jie atneša gražią šio pastato progą – 200 metų jubiliejų. Šis statinys – savotiškas miesto simbolis, reprezentuojantis Kupiškio kraštą, glaudžiai susijusį su etnografija bei etnografiniu palikimu. Skirtingi istoriniai laikotarpiai keitė šio pastato paskirtį. Ryškiausi buvo keturi laikotarpiai, kuomet pastate buvo įkurta parapinė Lankasterio tipo mokykla, senasis „ubagynas“, senosios stalių dirbtuvės ir muziejus. Pradinė statinio paskirtis – 1823 m. čia pradėjusi veikti parapijos mokykla. Todėl neatsitiktinai parengta paroda „Senoji mokykla“, kurioje pristatomos 22 senosios fotografijos, kuriose užfiksuota Kupiškio apylinkėse buvusių mokyklų mokytojai ir mokiniai. Nuotraukos pasakoja apie šias, buvusias Kupiškio krašte, pradžios mokyklas: Bukonių, Gaigalių, Gyvakarų, Jokšių, Kupiškio, Noriūnų, Suvainių, Punkiškių, Skapiškio, Subačiaus, Skverbų, Šimiškių, Virbališkių ir Žaidelių. Ši paroda, tarsi rakursas į istorinę praeitį, kuri daugeliui primins prabėgusį laiką mokykliniame suole, o jaunąją kartą supažindins su tarpukario laikotarpio ugdymo įstaigomis, kuriose galbūt mokėsi seneliai ar proseneliai.

Bugailiškiai. Pradžios mokyklos mokiniais su mokytoja. ~1934 m. Kupiškėnų enciklopedija, I tomas
Bukonių pradžios mokyklos mokiniai su mokytoja, ~1928 Kupiškėnų enciklopedija, I tomas
Gaigalių pradžios mokyklos mokiniai su mokytoju K. Auguliu, 1933 m. Kupiškėnų enciklopedija, I tomas
Gyvakarų pradžios mokykla ~XX a. 3–4 deš.
Kupiškio mokyklos. Pradžios mokyklos mokiniai su mokytoja A. Šimonėliene, 1923 m. Kupiškėnų enciklopedija, II tomas
Kupiškio mokinės mankštinasi mokyklos kieme.
Kupiškio žiemos žemės ūkio mokyklos daržininkystės grupės mokiniai su lektoriumi Adomu Zupka
Mokinės Birutė Morkūnaitė ir Tubelytė džiaugiasi atestatais. 1928-1929 m. Gauta iš D. Eidukaitės
Noriūnų pradžios mokykla, 4 skyrių baigimas, 1933. Gauta iš I. Vapšienės
Palėvenėlės Janilionio vienkiemyje veikusios Suvainių pradžios mokyklos mokiniai su mokytoja Zuozaite, ~1932 m. Kupiškėnų enciklopedija, II tomas
Prie Jokšių pradžios mokyklos, ~1930 m. Kupiškėnų enciklopedija, I tomas
Punkiškiai. Pradžios mokyklos mokiniai su mokytojais Juliumi Kairiu ir Petru Šimoniu, ~1934 m. Kupiškėnų enciklopedija, II tomas
Skapiškio mokyklos mokiniais su vikaru Ignu Šiaučiūnu, ~1935 m. Kupiškėnų enciklopedija, III tomas
Skapiškis. Pradžios mokyklos mokiniai ir mokytojai, ~1930 m. Kupiškėnų enciklopedija, III tomas
Skverbų pradžios mokyklos mokiniai, 1921 m.
Suaugusiųjų kursai vienoje iš Kupiškio krašto mokyklų, ~1928–1930 m. Kupiškėnų enciklopedija, II tomas
Subačiaus mokyklos mokiniai, 1923 m.
Subačiaus mokyklos pirmasis mokytojas su mokiniais. Gauta iš Grybauskienės.
Subačiaus pradžios mokykla. 1927 m. I sk. II grupė
Šimiškių pradžios mokyklos mokiniai su mokytoja, ~1923 m. Kupiškėnų enciklopedija, III tomas
Virbališkiai. Pradžios mokyklos mokiniai su mokytoja Ona Pauryte, ~1927 m. Kupiškėnų enciklopedija, III tomas
Žaidelių pradžios mokyklos mokiniai su mokytoja Domicele Vaitiekūnaite. 1926 m. Kupiškėnų enciklopedija, III tomas