Fotografijų paroda „Senovines gegužines prisiminus”

Iš kairės į dešinę Stasė Mačiulytė, Aldona Mačiulytė ( Mičiūnų km. )Janina Jurėnaitė (Tatkonių km.), Laima Jančytė (Tatkonių km.), Eleonora Giedrytė, Kerelių piliakalnis. 1958.05.26. Nuotrauka iš Eleonoros Keršulienės albumo.
Plūkaitė Elvyra ir Eleonora Giedrytė. Kerelių piliakalnis. 1957 m. Nuotrauka iš Eleonoros Keršulienės albumo.
Muzikantas Zigmas Giedrys. Kerelių piliakalnis. 1957.06.17 m. Nuotrauka iš Eleonoros Keršulienės albumo.
Iš kairės į dešinę Stasė Mačiulytė, Aldona Mačiulytė ( Mičiūnų km.), Janina Jurėnaitė (Tatkonių km.), Laima Jančytė (Tatkonių km.), Eleonora Giedrytė. Kerelių piliakalnis. 1958.05.26. Nuotrauka iš Eleonoros Keršulienės albumo.
Iš kairės į dešinę Stasė Mačiulytė, Aldona Mačiulytė ( Mičiūnų km.), Janina Jurėnaitė (Tatkonių km.), Laima Jančytė (Tatkonių km.), Eleonora Giedrytė. Kerelių piliakalnis. 1958.05.26. Nuotrauka iš Eleonoros Keršulienės albumo.
Iš kairės į dešinę Eugenijus Plūkas, Liudas Giedrys, Zigmas Giedrys, Aldusis Vilėniškis, Iš dešinės į kairę Jonas Bardauskas, Lionius Bardauskas. 1959.08.16. Nuotrauka iš Eleonoros Keršulienės albumo.
Iš kairės į dešinę Algis Bardauskas (Girvalakių km.), Romas Šilaikis (Mičiūnų km.), Eugenijus Plūkas (Kerelių km.), Aldusis Vilėniškis (Kerelių km.), Jonas Bardauskas (Girvalakių km.), 1957 m. Nuotrauka iš Eleonoros Keršulienės albumo.
Virbališkių, Laukminiškių kaimo jaunimas gegužinėje, 1944 m. Nuotrauka Laukminiškių k. muziejaus.
Gegužinė Vėžionių kaime, XX a. II pusė. Nuotrauka iš G. Kukenio.
Klarnetistai Jonas ir Jurgis Bardauskai (Girvalakių km.), 1928 – 1930 metus. Nuotrauka iš Eleonoros Keršulienės albumo.
Anotacija