Fotografijų paroda „Šiaulių – Daugpilio geležinkelio ruožas 1918-2018 m.“

Kupiškio geležinkelio stoties rajonas. Apie 1970 m.
Subačiaus geležinkelio stotis. XX a. 4 dešimt.
Subačiaus geležinkelio stotis. XX a. pradžia.
Geležinkelis ties Radžiūnais. B. Dūdos nuotr. Apie 1960 m.
Subačiaus geležinkelio stoties vandens bokšto rekonstrukcija. Apie 1930 m. P. Šinskio nuotrauka.
Kupiškio geležinkelio stotyje. Iki 1940 m.
Prie Subačiaus geležinkelio stoties. XX a. 4 dešimt.
Gydytojo P. Černiausko laidotuvės Subačiaus geležinkelio stoties gyvenvietėje. 1965 m.
Geležinkelio darbininkai ties Radžiūnais. Apie 1960 m.
Subačiaus geležinkelio stotyje pagerbiamas tremtinių atminimas.
Lietuvos Nepriklausomybės 20-mečio šventė Subačiaus geležinkelio stotyje.
Subačiaus stoties bažnyčios pamatų šventinimas. 1940 m.
Subačiaus stoties geležinkelininkai.
Subačiaus geležinkelio stotis. Apie 1928 m. P. Šinskio nuotrauka.
Subačiaus geležinkelio stoties darbininkai. P. Šinskio nuotrauka.
Kupiškio geležinkelis nuo tilto šalia ATĮ. 1972 m.
Naujas Subačiaus geležinkelio stoties pastatas 1953 m. J. Baltmano nuotrauka.
Birželio 14 d. minėjimas Kupiškio geležinkelio stotyje 1990 m.
Sandėlio statyba Subačiaus geležinkelio stotyje. Apie 1928 m. P. Šinskio nuotrauka.
Skapiškio geležinkelio stotyje. Apie 1950 m.
Kupiškio geležinkelio stoties rūmai. Po 1931 m.
Anotacija