Tautodailininkų pleneras „Saulė kyla ir leidžiasi Baltų genčių žemių piliakalnių viršūnėse“

Anotacija I dalis
Anotacija II dalis
Alvyra Žemaitienė
Irena Vapšienė
Regina Sasnauskaitė
Vytautas Pastarnokas
Lialachan Jegorova
Alfonsas Blažys
Elena Jankauskienė
Irena Stasikėlienė
Ramunė Černiauskienė
Gita Kolosovienė
Birutė Dudėnienė
Alvyra Žemaitienė
Dangira Pyragaitė
Genovaitė Adiklienė
Anelė Araminienė