Gyvenamieji kupiškėnų trobesiai

Albumas
Sudarytoja Aušra Jonušytė
Kupiškio etnografijos muziejus, 2011 – 63 p.
Nuotraukų albumą sudaro įvadiniai straipsniai bei komentarai. Straipsnių santraukos pateiktos ir anglų kalba. Leidinyje pateikiama papildomas kupiškėnų gyvenamųjų pastatų sąrašas.

Spausdinamas istorikės, Kupiškio etnografijos muziejaus specialistės Aušros Jonušytės straipsnis „Kupiškėnų gyvenamųjų trobesių įvairovė“ supažindinantis su Kupiškio rajone dar išlikusiais mediniais gyvenamaisiais pastatais, statytais XIX amžiaus pabaigoje, XX a. pirmąjį–ketvirtąjį dešimtmečiais. Architekto, profesoriaus Jono Minkevičiaus straipsnyje Gyvenamųjų namų puošybos savybės aptariamos kupiškėnų pastatų puošybos ypatybės ir būdingiausi bruožai. Leidinyje pateikiama 120 iliustracijų su pastatų ir jų fragmentų nuotraukomis, papildomas kupiškėnų gyvenamųjų pastatų sąrašas.
Albumo kalbos redaktorė Eugenija Urbonienė, dailininkė Asta Radvenskienė. Tekstas lietuvių ir anglų kalbomis.
Leidinio spaustuvė. Vilnius: UAB Standartų spaustuvė