2023 m. Europos paveldo dienos Kupiškyje

Kaip ir kiekvienais metais, taip ir šį rugsėjį pasitikome Europos paveldo dienas tema
– „Gyvasis paveldas: meistriškumo laboratorija“. Kupiškio etnografijos muziejus nusprendė šias
dienas skirti architekto, profesoriaus, iš Migonių kaimo kilusio, Lauryno Gucevičiaus (1753–1798
m.) 270-osioms gimimo metinėms paminėti. Šia proga muziejus parengė projektą „Architekto
Lauryno Gucevičiaus gyvenimo keliu“ ir pristatė visuomenei renginių ciklą apie iškiliausius
žinomo architekto darbus ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje bei šio kūrėjo įdomius gyvenimo
faktus.

Šia intencija rugsėjo 8 d. Kupiškio etnografijos muziejus pakvietė L. Stuokos –
Gucevičiaus gimnazijos ir Kupiškio P. Matulionio progimnazijos mokinius į pažintinę ekskursiją
po Lauryno Gucevičiaus atminimą menančias Kupiškio rajono lankytinas vietas. Apsilankyta prie
atminimo paminklo, esančio šalia Kupiškio L. Stuokos – Gucevičiaus gimnazijos, Palėvenės šv.
Dominyko, šv. Pranciškaus, šv, Lauryno bažnyčioje, kurioje 1753 m. rugpjūčio 5 d. būsimasis
architektas buvo pakrikštytas, mokiniai nuvyko ir į Migonių kaimą prie atminimo paminklo
primenančio čia buvusią Lauryno Gucevičiaus gimtinę.

Ne tik mokiniams buvo organizuota pažintinė išvyka. Kupiškėnus ir miesto svečius
mūsų muziejus kartu su Kultūros paveldo departamentu rugsėjo 16 d. pakvietė apsilankyti ir
Antašavos dvare, Antašavos šv. Hiacinto (Jackaus) bažnyčioje ir naujai renovuotoje klebonijoje.
Ekskursiją organizavo ir vedė Kultūros paveldo departamento Panevėžio teritorinio skyriaus
vyriausioji specialistė Rasuolė Kerbedienė. Kodėl buvo pasirinkta Antašava? Tai nulėmė svarbus
faktas – Antašavos dvaras, kurį suprojektavo Mykolas Angelas Šulcas (1769-1812 m.) vienas iš
gabiausių profesoriaus Lauryno Gucevičiaus mokinių.
Aplankę Antašavos žymiąsias vietas visi norintys, kuo daugiau sužinoti apie mūsų
garsųjį architektą Lauryną Gucevičių, sugužėjo į muziejų, kur buvo pristatyta fotografijų paroda
„Architekto Lauryno Gucevičiaus gyvenimo keliu“. Parodoje eksponuotos fotografijos iš Lietuvos
teritorijoje esančių Kultūros paveldo objektų, susijusių su architektu Laurynu Gucevičiumi ir jo
gyvenimo keliu. Nors daugelio statinių projektavimo autentiškumas yra mįslingas ir iki šių dienų
nepatvirtintas rašytiniais šaltiniais, tačiau parodoje stengėmės atskleisti klasicizmo laikotarpio
architektūros grožį ir galbūt garsiojo architekto įtaką.
Ne tik paroda buvo pristatyta, renginio dalyviai išklausė VDA Dailėtyros instituto
vyriausiosios mokslo darbuotojos dr. (hp) Rūtos Janonienės pranešimą „Keli nauji Lauryno
Gucevičiaus gyvenimo ir kūrybos aspektai“, o architektūros istorikas, architektas, architektūros
paveldo ekspertas lekt. dr. Mariaus Daraškevičiaus labai gyvai ir įdomiai pristatė paskaitą
„Prancūzijos XVIII a. dvarų architektūros įtakos Gucevičiaus kūrybai“.

Žinia apie mūsų krašto didžiavyrį Lauryną Gucevičių buvo nuvežta rugsėjo 17 d.
ir į Čiobiškio dvarą, kuris yra projektuotas garsiojo architekto. Mūsų muziejus, rengdamasis
parodos pristatymui bendradarbiavo su su Čiobiškio dvaru ir Širvintų rajono Igno Šeiniaus viešąja
biblioteka.

Minėtame dvare Kupiškio etnografijos muziejaus muziejininkė Miglė Zakarauskaitė
pristatė fotografijų parodą „Lauryno Gucevičiaus gyvenimo keliu“, kuri ten bus eksponuojama iki
spalio 15 d. Nuo š.m. lapkričio 6 d. paroda grįžta į Kupiškio etnografijos muziejų ir ją galės išvysti
visi besidomintys architekto Lauryno Gucevičiaus kūryba.

Europos paveldo dienų renginius iš dalies finansavo Kultūros paveldo departamentas.
Už pagalbą muziejui dėkojame Antašavos dvaro sodybos savininkui Andriui Bielskiui, dvaro
prižiūrėtojams – Dručių šeimai, Antašavos šv. Hiacinto (Jackaus) bažnyčios klebonui dr. Rimantui
Gudeliui, bažnyčios prižiūrėtojai Irenai Žilinskienei, Antašavos bendruomenės pirmininkei Neringai
Čemerienei, šv. Dominyko, šv. Pranciškaus, šv. Lauryno bažnyčios pastoracinės tarybos narei
Aldonai Ramanauskienei, Kupiškio rajono savivaldybės Kultūros švietimo ir sporto skyriaus vyr.
specialistui Vyčiui Zavackui, fotografams Vaidotui Bagdonavičiui, Mantui Brazdžioniui,
Šalčininkų rajono savivaldybės Informacijos, kultūros ir turizmo skyriaus vedėjai Irenai
Kolosovskai, Rokiškio krašto muziejui, Širvintų rajono savivaldybės Igno Šeiniaus viešąjai
bibliotekai, Čiobiškio dvarui ir šeimininkei Eugenijai Vagnerienei ir visiems prisidėjusiems prie
projekto įgyvendinimo. Europos paveldo dienų renginius organizavo Kupiškio etnografijos
muziejaus muziejininkė Miglė Zakarauskaitė.

Kupiškio etnografijos muziejaus informacija.