Gėlėtais Veros takais

Rugsėjo 5 d. buvo pradėtas įgyvendinti projektas „ Gėlėtais Veros takais“. Projekto tikslas – supažindinti mokinius su Veronikos Šleivytės asmenybe ir jos kūryba, o taip pat smagiai ir turiningai praleisti laiką. Nerealūs, nuostabūs ir labai kultūringi projekto dalyviai Subačiaus gimnazijos Noriūnų Jono Černiaus pagrindinio ugdymo skyriaus 5-9 klasių mokiniai aplankė V.Šleivytės namą, VDU botanikos sode dalyvavo edukaciniame užsiėmime, valgė „nesveiką“ bet labai skanų maistą, dalyvavo pabėgimo kambario atrakcijoje. Visai neplanuotai aptiko atrakcionus… nesusilaikė neišbandę…

Rugsėjo 12 dieną Palėvenės vienuolyne Alizavos ir Noriūnų mokyklų mokiniai padedami floristės
Ernestos Espenkaitės kūrė vazas ir rišo puokštes iš pačių gražiausių rudens žiedų – jurginų.
Fotografas Gintas Kavoliūnas supažindino projekto dalyvius su fotografijos meno procesu nuo
sustabdytos akimirkos iki popierinės fotografijos.
Dėkojame mokytojai Danutei, fotografui Gintui, floristei Ernestai už betarpišką bendradarbiavimą ir gardų maistą ruošusiai šeimininkei Laimai. Nuoširdus ačiū abiejų mokyklų mokiniams už aktyvų
dalyvavimą.