„Kompleksinių priemonių taikymas socialinę atskirtį patiriančių šeimų integravimui (si) į bendruomeninį gyvenimą”

 

Šiandieninėje visuomenėje žmogus gali ir geba mokytis bet kokioje veikloje. Labai svarbu atrasti ne tik kiekvienam mokiniui, saugusiam ar paprastam žmogui tinkamą tobulėjimo būdą, tikslingai naudoti priemones, bet ir juos derinti kartu su kitais ugdymo metodais, edukacijomis. Muziejai šiuo metu vis daugiau puoselėja švietėjišką veiklą, rengia ir kuria edukacijas . Žvelgiant į šiandieninę visuomenę, labai gaila, bet mažesniuose miestuose didžiąją dalį žmonių sudaro socialinę atskirtį patiriančios šeimos. Šiuo projektu siekiama įgyvendinti kompleksines priemones, užtikrinančias šeimų, patiriančių socialinę atskirtį, integraciją į bendruomeninį gyvenimą, padidinti teikiamų sociakultūrinių paslaugų įvairovę. Projektą numatoma vykdyti dviem kryptimis: menų terapija, ir psichologine – socialine pagalba (Aprašo 10.1 papunktyje nurodytos veiklos). Projekto tikslinė grupė – socialinės rizikos šeimos.

Projekto santrauka:

1.Didinti Kupiškio miesto socialinę atskirtį patiriančių šeimų integraciją į bendruomeninį gyvenimą pasitelkiant edukacines veiklas.
2. Projekto metu bus vedamos edukacijos, suteikiant kompleksines priemones, ir mokymas bendrauti bei bendradarbiauti grupėje, ugdymosi procese ir laisvalaikiu.

3.Projekto trukmė – 12 mėnesių.
4.Dalyvaus 20 socialinę atskirtį patiriančių žmonių, kuriems pagelbės 4 savanoriai.
5. Lavinti socialinius gebėjimus ir įgūdžius dalyvaujant edukacijose.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo agentūros lėšomis.