Muziejaus vertybių rinkinį papildė kalvio Petro Buzo antkapinio paminklo kaltinė viršūnė iš Skapiškio kapinių

Kupiškiečiai Darius Samulionis ir jo mama Vanda Samulionienė padovanojo Kupiškio etnografijos muziejui Kupiškio krašto kalvio Petro Buzo (1836–1916) XIX a. pab. – XX a. pr. kaltinį kryžių.

Antkapininis paminklas – kryžius – kadaise stovėjo Skapiškio kapinėse ant Konstantino Greibaus šeimos kapo (senelių kapas). 1994 m. įrašytas į Kultūros vertybių registrą. Pastačius naują paminklą, kryžius padovanotas muziejui.

Kalvis, knygnešys P. Buzas Kupiškio krašte buvo pagarsėjęs savo darbais, kaip jį pažinoję sakydavo, P. Buzą domino tik “gražių daiktų kalimas”. Net paprastus buitinius daiktus kaldamas išgražindavo juos „gimbelėmis”, išgraviruodavo eglutėmis, šakelėmis. Apylinkėje pagarsėjo antkapinių paminklų geležinėmis viršūnėmis – saulutėmis. Antroje gyvenimo pusėje jo kaltose saulutėse atsirado gėlių motyvų, kryžiai įgavo puokštės formą. Pasakojama, kad tam įtakos turėjo žmonos austos juostos. Jo kalti kryžiai paplitę Kupiškio, Šimonių apylinkėse, dar yra ir Troškūnų kapinėse, Andrioniškio bažnyčios šventoriuje, saugo Kupiškio etnografijos, Rokiškio kraštotyros muziejai. P. Buzas palaidotas Šimonių kapinėse. Ant jo kapo taip pat stovi geležinis kryžius.

 

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos informacija.