PROFESIONALIŲ DAILININKŲ TAPYBOS PARODA IŠ MUZIEJAUS DAILĖS RINKINIŲ

Kupiškio etnografijos muziejuje nuo spalio 8 d.  iki lapkričio 14 d. veikia paroda iš muziejaus dailės rinkinio, kuriame yra sukaupta daug įvairių laikotarpių profesionalių dailininkų tapybos darbų.

Šį kartą pasirinkome portretus. Parodoje eksponuojami septynių dailininkų – Adomo Varno (1879-1979),  Genovaitės Kindurytės-Belžakienės (1900-1986), Leonardo Gutausko (1938), Augustino Savicko (1912-20120), Vytauto Povilaičio (1927), Valerijos Zalensienės (1925-1997) ir  Bronislavos (Bronės) Jacevičiūtės-Jėčiūtės (19192013) – tapyti portretai.

Įvairus yra kūrėjų braižas, skirtinga yra ir jų patirtis, bet visus tapytojus sieja meilė savo kraštui, dėmesys detalei, technikos išmanymas ir pagarba vaizduojamam žmogui.

Maloniai prašome apsilankyti parodoje ir praskaidrinti niūroką rudens nuotaiką.