Susitikimas su Kupiškio rajono ūkininkių „Sodžius“ draugijos narėmis

Balandžio 12 d. Kupiškio etnografijos muziejaus muziejininkė istorikė Aušra Jonušytė rajono ūkininkių „Sodžius“ draugijos ir jos pirmininkės Reginos Skemundrienės iniciatyva buvo pakviesta pravesti ekskursiją žydų tema ir viešojoje bibliotekoje pristatyti pranešimą „Kupiškio žydų bendruomenė ir žydų gelbėtojai“. Ekskursantėms muziejininkė papasakojo apie mūsų krašte gyvenusių žydų veiklą, jų bendrystę su lietuviais kupiškėnais. Buvo apžvelgti svarbiausi buvusios žydų bendruomenės pastatai, prisiminti jų gyventojai, vietos prekybininkų ir amatininkų įtaka Kupiškio ekonomikai ir kultūrai. Papasakota ir apie žydų tautybės moterų gimdymus pas akušerę Stefaniją Glemžaitę ir pribuvėją Oną Palaimienę. Pranešime „Kupiškio žydų bendruomenė ir žydų gelbėtojai“ Aušra Jonušytė akcentavo lietuvių ir žydų bendras veiklas ugniagesių draugijoje, žymiausio Kupiškio verslininko Nochemo Šmidto dalyvavimą Lietuvos tautininkų sąjungos veikloje, draugystę su Kupiškio viršaičiu Domu Vaitkūnu. Taip pat buvo prisiminti kupiškėnai žydų gelbėtojai.

Ūkininkės domėjosi Kupiškio etnografijos muziejaus išleistu leidiniu „Kupiškyje gaminti žydų virtuvės valgiai“, paprašė sudarytojos pasirašyti knygoje prisiminimui.