Liaudies muzikantas Jurgis Stankevičius

Anotacija
Liaudies instrumentų meistras ir smuikininkas Jurgis Stankevičius
Albina Plačenytė - Stankevičienė
Domas Stankevičius
Stankevičių šeima. Pirmoje eilėje iš kairės: Domas, Virgilijus ir Nida. Antroje eilėje: Jurgis, Stanislava ir Ričardas.
Groja dviem savo gamybos lumzdeliais
Jurgio Stankevičiaus pagaminti lumzdelis, birbynė. Smuikelius nusipirkęs, kai kuriuos sutaisęs, jais grodavo.
Groja lumzdeliu Kupiškio kultūros namų vitražų salėje.
Puponių k. darbininkai ir muzikantai prie senovinės Jono Starkaus trobos. Trečioje eilėje pirmas iš dešinės Jurgis Stankevičius. 1975 m.
Jurgis Stankevičius (kairėje) ir Aleksas Kriūka
Jurgis Stankevičius ir Kupiškio kraštotyros muziejaus vedėja Vanda Rastenytė
Paketurių ansambliečiai. Trečioje eilėje iš kairės trečias Jurgis Stankevičius.