Piešinių paroda „Žiemos pasaka Kupiškyje“

Kviečiame į virtualią parodą muziejuje „Žiemos pasaka Kupiškyje“.  Mes visi turime savyje kūrybinę dalį, taigi, jei manote, kad jūsų ta dalis miega, reikia stengtis pažadinti. Nutinka ir taip, kad kažkas padeda, motyvuoja, drąsina. Taigi, pažadinti Jūsų gebėjimą piešti padėjo Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos skyriaus Šepetos Almos Adamkienės MDC dailės ir technologijų mokytoja Lina Stanislovaitytė-Bukauskienė ir Kupiškio etnografijos muziejaus muziejininkė Jurgita Malevičiūtė inicijuodamos virtualią parodą muziejuje „Žiemos pasaka Kupiškyje“. Džiaugiamės, kad šioje kūrybinės fantazijos parodoje dalyvavo tiek daug kūrybingų jaunų žmonių ne tik iš Kupiškio ugdymo įstaigų (Kupiškio Lauryno Stuokos Gucevičiaus gimnazijos, Subačiaus gimnazijos ir Noriūnų Jono Černiaus pagrindinio ugdymo skyriaus, Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos ir jos skyrius Šepetos Almos Adamkienės MDC, Kupiškio meno mokyklos, Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos), bet ir jaunieji menininkai iš Rokiškio Senamiesčio progimnazijos. Maloniai kviečiame virtualios parodos lankytojus pasigėrėti „Žiemos pasakos Kupiškyje“ kūrėjų darbais.

Įspėk, kas kvepia? Neįspėjai.
Lelijos? Liepos? Vėjai? Ne.
Taip kvepia princai ir kirpėjai,
Taip kvepia vakaras sapne.

Žiūrėki: linija pro stiklą
Praėjo posūkiu tyliu,
Rami šviesa pro švelnią miglą
Čiurlena pieno upeliu.

Žiūrėki: sninga, sninga, sninga.
Žiūrėki: baltas sodas minga.
Nugrimzdo žemė praeity.
Įspėk, kas eina? Neįspėjai:
Ateina princai ir kirpėjai,
Balti karaliai ir kepėjai,
Ir šlama medžiai apsnigti.

Henrikas Radauskas „Žiemos pasaka”