Tautodailininko Leono Perekšlio medžio dirbiniai

(1929 10 27, Inkūnai, Biržų r.)
Tautodailininkas, medžio drožėjas. 1937-1944 lankė Palaimos pradžios mokyklą, 1946-1949 mokėsi Kupiškio vidurinėje mokykloje. 1949-1952 tarnavo sovietinėje kariuomenėje. 1953-1961 Vabalninko r. dirbo inspektoriumi-revizoriumi, 1961-1970 Kupiškio r. vykdomojo komiteto Statybos skyriaus inžinierius, 1970-1983 Kupiškio komunalinių įmonių kombinato viršininkas, 1971-1975 neakivaizdžiai mokėsi Panevėžio politechnikume. Nuo 1983 Kupiškio ž.ū. technikos statybos darbų vykdytojas. Jau vaikystėje išryškėjo pomėgis drožinėti. Pirmieji darbai nebuvo labai nusisekę, greičiau vaikiškai naivūs ir paprasti. Prie vaikystės pomėgio grįžo tiktai 1980. Kūrė kamerines medžio skulptūras ir stambių formų darbus: kryžius, stogastulpius, paminklus, kurių yra išdrožęs daugiau kaip 50 (dauguma jų pastatyta Kupiškio krašte). Lietuvos tautodailininkų sąjungos narys nuo 1985m. 1985-1992 Kupiškio r. tautodailininkų draugijos pirmininkas. Parodose dalyvavo nuo 1984. Surengė daugiau kaip 15 autorinių parodų. Kartu su kitais tautodailininkais savo darbus eksponavo daugiau kaip 67 parodose, tarp jų Prancūzijoje (Saint Chamond, 2000), LR Seime (2004). Lietuvos meno saviveiklos žymūnas (1989). Tapo laureatu Liaudies meno parodoje LŪPP Maskvoje (Rusija, 1987), LR Kultūros ministerijos P. Galaunės premijos už mažosios architektūros ir skulptūros kūrinius (1997) laureatas, LŠS meno saviveiklos konkurso „Lai skamba šventinė daina“ (1997), LŠS kūrybinių darbų apžiūros (2000) laureatas. Apdovanotas parodų L. Šepkai atminti diplomais ir prizais (1996, 1997), Kupiškio r. savivaldybės padėkos raštu (2003), LŠS narys (nuo 1992), apdovanotas ženkleliu „Už nuopelnus šaulių sąjungai“ (1999).
Tautodailininko darbų yra Italijoje, Prancūzijoje, JAV, Švedijoje ir kt.
Mirė 2014 liepos 27. Urna palaidota Kupiškio senosiose kapinėse.

Nuotraukos muziejininkės Aušros Jonušytės

Reljefas (medinis, 'Duona', rugio varpoje pavaizduotas duonos kelias nuo grudo iki kepalo, 1987 m. 144 x 28 cm.).
Reljefas (medinis, 'Briedis', pagrindas rago formos, ant jo išskaptuotas briedis, 1983 m., 33 x 31,5 cm.).
Reljefas (medinis, 'Šeškas mano', pagal Baltušio knygą. Vaizduoja piemenėlį su šešku, yra užrašas: 'Jauja išeina mano, tai ir šeškas mano', 1993 m., 38 x 34 cm.).
Reljefas (medinis, ,Štai pirmoji kolūkinė duona', vaizduojami derliaus nuėmimo darbai pokario metais, 1986 m., 45 x 42 cm.)
Skulptūra (medinė, ,Lietuvos legendinio knygnešio Jurgio Bielinio mirtis', prie kryžiaus klūpo vyras, šalia padėta kepurė, 2010 m., 45 x 20,6 cm., h - 63,3 cm.)
Statulėlė (medinė, ,Žmogus žemės keleivis', ant postamento moters figūra (sėdi), viršuje ant debesies - dievas, cituojamos B. Brazdžionio eilės, 1999 m., h - 59,9 cm.)
Kompozicija (medinė, ,Prie verpetyno', ant medžio gumbo, vaizduojančio verpetą, pritvirtintos įvairios figūrėlės, 2004 m., h - 39 cm.)
Kompozicija (medinė, ,Prie verpetyno', ant medžio gumbo, vaizduojančio verpetą, pritvirtintos įvairios figūrėlės, 2004 m., h - 39 cm.)
Kompozicija (medinė, ,Pavojus! Miške medžioklė', krūmynuose stovi du kiškiai, vienas jų pučia trimitą, 2013 m., 55,3 x 46,7 cm., h - 65 cm.)
Kompozicija (medinė, ,Vaikai žaidžia šeimą', ant lentos įvairia veikla užsiimančių vaikų figūros, 1999 m.)
Statulėlė (medinė, ,Sapnų karalystėje', angeliukas miega ant šono, 2013 m., h - 18 cm.
Statulėlė (medinė, 'Dėmesingasis angeliukas', klūpantis angelas ištiestoje rankoje laikantis paukštelį, priešais deganti žvakė, 2011 m., h - 26,5 cm., 15,6 x 23,2 cm.)
Statulėlė (medinė, 'Žvejys', valtyje sėdi vyras su meškere, 2004 m., h - 20,5 cm., 31 x 6 cm.)
Statulėlė (medinė, 'Smaližius', meška veža karutį su medumi, 2013 m., h - 24,9 cm.)
Statulėlė (medinė, 'Piemenėlis', berniukas prisidėjęs prie kaktos ranką žiūri aukštyn, apačioje užrašas:
Statulėlė (medinė, 'Poilsis', audeklu prisidengusios pusnuogės moters figūra, 2006 m., h - 53 cm.)
Statulėlė ('Oi, tas, vėjas, begėdis'. Vaizduoja moterį, prilaikančią sijoną, 1996 m. h - 25,8 cm.)
Statulėlė (medinė, 'Stalinizmo aukoms', vyras su moterimi ant rankų laiko jaunuolio kūną, 1989 m., h - 52 cm.).
Skulptūra (medinė, 'Atleiskite', meistro autoportretas, vyras laiko rankose skaptuką, kitą prisidėjęs prie krūtinės, 1987 m., h - 72 cm.)
Biustas (medinis, 'Antanas Baranauskas', biusto apačioje sudėtos knygos ant jų plunksna, h - 54 cm.)
Reljefas (medinis, 'Gediminas', herbas, Gedimino stulpai, 1997 m., 36,2 x 35 cm.)
Reljefas (medinis, 'Antanas Smetona', centre A. Smetona, apačioje užrašas:
Biustas (medinis, 'Kraštotyrininkas', vyras su kostiumu, apačioje biusto statinė, 1981 m., h - 43 cm.)
Biustas (medinis, 'A. Petrauskas', vyras su kostiumu, 1986 m., h - 51 cm.).
Kompozicija (medis, 'Šv. Barbora kariuomenės globėja'. Ant pagrindo - pilies bokštas, Šv. Barbora su kalaviju, patranka, 2002 m. h - 38 cm.).
Skulptūra (medinė, 'korespondentė', Alė Pačiulpaitė iš Liaudies kultūros centro atvykdavo pas S. Perekšlį į Kupiškį, 1986 m., h - 50 cm.)
Biustas (medinis, 'Oi, tos gėlės, gėlės', moteris, susuktais į kuodą plaukais, ant krūtinės gėlės žiedas, 1998 m., h - 48,1 cm.)
Biustas (medinis, 'Arch. Prof. Laurynas Stuoka - Gucevičius', 1985 m., h - 36 cm.)
Biustas (medinis, 'Vincas Kudirka', 1987 m., h - 28 cm.)
Biustas (medinis, 'Maironis' ant kolonos, 1986 cm.)
Biustas (medinis, 'Gen. St. Plk. Černius', padarė todėl, kad buvo kupiškėnas, 1992 m., h - 30 cm.