Fotografijų paroda „Vytautas Merkys“

Skapiškio progimnazijos I b klasės mokiniai. Pirmoje eilėje viduryje auklėtoja S. Panemonskaitė, antras iš dešinės Vytaus Merkys, 1941 m.
Vilniaus kupiškėnų klubo prezidentė Filomena Marčiulionienė, viceprezidentas Vytautas. Pivoriūnas ir Kupiškio krašto garbės pilietis, profesorius, hab. dr. Vytautas Merkys pasveikinus jubiliejinių metų proga, 2009 m.
Trečioji berniukų klasė su mokytoju Z. Giedraičiu Kupiškyje. Pirmoje eilėje antras iš kairės Vytautas Merkys, 1942 m.
Po pasitarimo steigti slaptą studentų istorikų draugiją. Mečislovas Jučas ir Vytautas Merkys (dešinėje), 1948 m.
Po valstybinių egzaminų. Pirmoje eilėje vyr. dėstytojas B.Dundulis, V. Kaupaitė, J.Žiugžda, J. Ivoškaitė. Antroje eilėje: M. Meškauskaitė, I. Jurkevičiūtė, V. Merkys, A. Pauliukaitė (Grakovskienė). Trečioje eilėje: S. Magaramas, J. Koriznaitė ir kt.
Su kolegomis. Iš kairės L. Mulevičius, V. Merkys, B. Vaitkevičius, R. Žepkaitė, M. Jučas, S. Noreikienė
Knygai Lietuvos valstiečių judėjimas 1961–1914 m. sėkmingai išėjus. Iš kairės: V. Merkys, M. Jučas, L. Matulevičius, A. Tyla, 1975 m.
Prof. I. R. Merkienės 60-mečio minėjimas Lietuvos istorijos institute. Prof. V.Merkys, anūkas Andrius Merkys, prof. Irena Regina Merkienė, sūnus Algirdas Merkys, 1997 m.
Valstybinės mokslo premijos įteikimas prof. V. Merkiui (antras iš dėšinės) Lietuvos mokslų akademijos salėje, 1998 m.
V. Merkys (dešinėje) su Kauno Vytauto Didžiojo universiteto rektoriumi V. Kaminsku, 1998 m.
Vytauto Merkio biografija